News

MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIK AZ ELŐNYEI?

2012. október végén Magyarországon is elindult a digitális átállás folyamata. Az átállás valódi korszakváltást hoz a tévénézők számára. A legmodernebb technológia még több ingyenesen fogható csatornát, kiváló kép- és hangminőséget és egyéb extra szolgáltatások lehetőségét jelenti. A folyamatot a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) irányítja.

Magyarországon a televíziózás lassan 60 éves múltra tekint vissza. A kezdetektől fogva analóg jelekkel történt a műsorszórás. A tudomány és a technika azóta sokat fejlődött minden területen, így ebben az iparágban is. A televíziózás új korszakba lépett. A digitális átállással az elavult analóg sugárzást a korszerű digitális váltja fel. Az uniós tagországok nagy többsége már ezt a technikát alkalmazza, most Magyarországon is megtörténik a váltás.

Az analóg sugárzás lekapcsolása után a hagyományos szoba- vagy tetőantennával és televízióval csak akkor lesznek elérhetőek a jelenlegi adások előfizetési díj nélkül, ha a nézők (egyszeri költséggel) beszereznek egy megfelelő jelátalakító készüléket (úgynevezett set-top-boxot), amelyet a televízióhoz csatlakoztatnak, vagy ha olyan új tévékészüléket (integrált tévé) vásárolnak, amely ezt a megfelelő vevőegységet már beépítve tartalmazza.

A digitális átállás a nézők számára számtalan előnnyel jár. A digitális földfelszíni sugárzás az eddig megszokott három csatorna (M1, RTL Klub, TV2) mellett további négy televíziós csatorna (M2, Duna TV, Duna World, Euronews) és többek között három közszolgálati rádió vételét teszi lehetővé előfizetési díj nélkül.

Előfizetési díj ellenében további akár 23 csatorna műsora is fogható lesz.

Emellett a digitális sugárzás jobb kép- és hangminőséget biztosít, és különböző kiegészítő szolgáltatások igénybevételét is lehetővé teszi. Például az elektronikus programújság (electronic programme guide, EPG) használatát. Ez az egyik legelterjedtebb a set-top-box kényelmi funkciói közül. Az EPG tulajdonképpen helyettesíti a papíralapú műsorújságot, segítségével a néző könnyebben, gyorsabban tájékozódhat a csatornák nyújtotta tartalmakról.

A set-top-box készülékekkel az elektronikus gyermekvédelmi zár használata is lehetséges, amelynek segítségével a kiskorúak számára korlátozható bizonyos csatornák elérése. Egyes set-top-boxok képesek a műsorrögzítésre is. Ugyanúgy, mint egy videomagnóval, rögzíteni lehet az adást, sőt a műsorfolyam bármikor megállítható és újra elindítható. Ugyancsak előnye a digitális átállásnak a frekvenciatakarékos technológia. Egy analóg csatorna helyén akár kilenc digitális csatornát is lehet továbbítani.

SZOLGÁLTATÓK

Válassza ki lakhelyét, és megtudhatja, hogy Önnél milyen szolgáltatók
érhetők el.

Keresés

GYAKORI KÉRDÉSEK

· ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

· TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

· SZERELÉSI TUDNIVALÓK

· AZ ÁTÁLLÁS ELŐNYEI

TOVÁBBI KÉRDÉSEK

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGEM

Az NMHH segít az átállásban, mert a minőség mindenkinek jár! Ha információra van szüksége, hívja az ingyenes zöldszámunkat, vagy írjon nekünk.

06-80-38-39-40

További Információ: http://www.digitalisatallas.hu/

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDMŰVESEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FÖLDMŰVESEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉVEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRÓL
(MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE!)
A földművesként való nyilvántartásba vételhez ki kell tölteni a megfelelő formanyomtatványt, mely
letölthető a www.foldhivatal.hu oldalról, vagy beszerezhető a földhivatalok ügyfélszolgálatán.
Földművesnek elsősorban az minősül, aki jogszabályban meghatározott képesítéssel
rendelkezik. A képesítések listáját az 504/2013. (XII.29.) Kormányrendelet tartalmazza. Amennyiben
az előírt képesítéssel rendelkezik, a kérelemhez csatolnia kell:
– a szakirányú képzettséget igazoló okirat (bizonyítvány, diploma, stb.) egy eredeti példányát
vagy annak a közjegyző, illetve a kiállító intézmény által hitelesített másolatát;
– ha a képzettséget külföldi intézményben szerezte, akkor a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismerésért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti példányát
kell csatolnia, mely tanúsítja, hogy a külföldön megszerzett szakképesítés a hivatkozott
Kormányrendeletben meghatározott valamely szakképesítésének megfelel.
Földművesnek minősül másodsorban az, aki az előírt képesítéssel nem rendelkezik, de legalább 3
éve saját nevében és kockázatára mezőgazdasági tevékenységet folytat. Amennyiben Ön ennek a
feltételnek felel meg, akkor a földművesként való nyilvántartásba vételhez a következő igazolásokra
van szükség:
– ha Ön őstermelőnek minősül, akkor az őstermelői igazolvány és a lezárt értékesítési
betétlap másolatát kell csatolnia, ami igazolja, hogy a mezőgazdasági tevékenysége
folytatásából a kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben árbevétele származott
– ha nem őstermelő, akkor az adóhatóság által kiállított igazolást kell csatolnia, mely szerint
mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző mindhárom
évben árbevétele származott
– ha egyik előző feltételt sem tudja teljesíteni (mert a tevékenységből árbevétele nem
származott), akkor a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a
megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás szerint illetékes területi szerve által
kiadott igazolást kell csatolnia arról, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a
kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben saját nevében és saját kockázatára
folyamatosan folytatta, de az árbevétel azért maradt el, mert a mező- erdőgazdasági célú
beruházás még nem hasznosulhatott.
Földművesnek minősülhet továbbá az, aki mezőgazdasági termelőszervezet keretében végez
legalább 3 éve mezőgazdasági tevékenységet. Ha Ön ennek a feltételnek felel meg, de
magánszemélyként is szeretne a nyilvántartásban szerepelni, akkor:
– szükséges, hogy az a gazdálkodó szervezet, melynek tagjaként tevékenykedik, már
szerepeljen a nyilvántartásban, mint mezőgazdasági termelőszervezet,
– csatolnia kell a mezőgazdasági termelőszervezet vezető tisztségviselője által cégszerűen
kiállított írásbeli nyilatkozatot, mely szerint a termelőszervezetben legalább 3 éve, legalább
25 %-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a termelőszervezetben személyes
közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet.

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

TÁJÉKOZTATÓ
Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági
termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás
részletes szabályairól
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénynyilvántartás
szerint az alábbi szereplőket a nyilvántartásba kell venni:
– földművesnek minősülő természetes személyeket
– mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági
termelőszervezeteket
– a mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel
beépített ingatlanokat, vagy tanyákat (az üzemközpont lehet a lakóhely, székhely,
telephely)
Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezet esetében az adatlap nem tartalmazza a
mezőgazdasági üzemközpontra vonatkozó adatokat, ha a szervezet a nyilvántartásba vétele
iránti kérelmében a mezőgazdasági üzemközpont hiányát tünteti fel, de a kérelmében
nyilatkozik arról, hogy a földhasználati jogosultság megszerzésétől számított 1 éven belül a
föld helye szerinti településen mezőgazdasági üzemközpontot létesít.
A mezőgazdasági termelőszövetkezet illetve az újonnan alapított mezőgazdasági
termelőszervezet vezető tisztségviselőre vonatkozóan előírt szakirányú végzettség
hiányában teljesítendő 3 év üzemi gyakorlat alatt a szervezet főtevékenységeként
meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet kell
érteni:
„mező-, erdőgazdasági tevékenység: növénytermesztés, kertészet, állattartás, a méhanya
nevelés, halászat, haltenyésztés, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás,
erdőgazdálkodás, kiegészítő tevékenységgel vegyes gazdálkodás;
kiegészítő tevékenység: falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészárufeldolgozás,
takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása,
dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során
keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem
élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek
közvetlen termelői értékesítése, mezőgazdasági szolgáltatás,valamint a mezőgazdasági
üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése;”
A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos eljárási szabályok
A természetes személynek, illetve szervezetnek a nyilvántartásba vételi eljárás iránti
kérelmet a VM, valamint a földhivatalok hivatalos honlapján közzétett formanyomtatványon
kell benyújtani a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye, illetve a
székhelye fekvése szerint illetékes földhivatalhoz.
A természetes személynek földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez
csatolni kell
– a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.)
Korm. rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú
képzettséget igazoló okirat egy eredeti példányát vagy annak a közjegyző, illetve a
kiállító intézmény által hitelesített másolatát, illetve a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány eredeti
példányát, amely tanúsítja, hogy a külföldön megszerzett szakképesítés a Kr.-ben
meghatározott valamely szakképesítésnek megfelelő szakképesítés,
– a fentiekben meghatározott szakirányú képzettséget igazoló okirat hiányában
– az őstermelőnek nem minősülő kérelmező esetében az adóhatóság által
kiállított olyan igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a mezőgazdasági
tevékenysége folytatásából a kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben
árbevétele származott,
– az őstermelő kérelmező esetében őstermelői igazolvány, és a lezárt értékesítési
betétlap másolatát, amely szerint mezőgazdasági tevékenysége folytatásából a
kérelem benyújtását megelőző mindhárom évben árbevétele származott, vagy
– fenti két kitétel hiányában a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamarának a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú
beruházás szerint illetékes területi szerve (a továbbiakban: Kamara) által kiadott
igazolást arról, hogy a kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem
benyújtását megelőző mindhárom évben saját nevében és saját kockázatára
folyamatosan folytatta, de az árbevétel azért maradt el, mert a mező-,
erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott.
Ha a kérelmező természetes személy nem felel meg a fentieknek, de a nyilvántartásba már
bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan tagjának minősül, amelyben a kérelmező
legalább 3 éve legalább 25%-os tulajdonosi részesedéssel rendelkezik, és a mezőgazdasági
termelőszervezetben személyes közreműködésként végzi a mezőgazdasági tevékenységet,
úgy a földművesként való nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez csatolnia kell a
mezőgazdasági termelőszervezet vezető tisztségviselője által cégszerűen kiállított, a
leírtakat rögzítő írásbeli nyilatkozatát.
A szervezetnek mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele iránti
kérelméhez csatolni kell
– a létesítését tanúsító, illetőleg bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által
hitelesített példányát vagy a nyilvántartó hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás
tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzőkről szóló törvényben
meghatározottak szerint, a közhitelességű nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői
tanúsítványt, és
– az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (kivéve, ha a
nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz
benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza).
– az adóhatóság által kiállított olyan igazolást, amely szerint a kérelmezőnek a kérelem
benyújtását megelőző mindhárom évben az éves értékesítése nettó árbevételének több
mint a fele a főtevékenysége szerinti mezőgazdasági tevékenysége folytatásából
származott,
– a szervezet legalább egy vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű
írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a szervezetben a fennálló tagsági viszonyához
kapcsolódóan folytatja a szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági
tevékenységet, és rendelkezik szakirányú végzettséggel. Ez utóbbi hiányában a Kamara
igazolását arról, hogy a vezető tisztségviselő 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
Az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetként való nyilvántartásba vétele
iránti kérelméhez csatolni kell
– a létesítését tanúsító, illetőleg bejegyzési határozat eredeti vagy közjegyző által
hitelesített példányát vagy a nyilvántartó hatóság által vezetett közhiteles nyilvántartás
tartalmáról kiállított hiteles másolatot vagy a közjegyzőkről szóló törvényben
meghatározottak szerint, a közhitelességű nyilvántartás tartalmáról kiállított közjegyzői
tanúsítványt, és
– az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányt (kivéve, ha a
nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott
címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz
benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza).
– a szervezet legalább egy vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű
írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a szervezetben a fennálló tagsági viszonyához
kapcsolódóan folytatja a szervezet főtevékenysége szerinti mezőgazdasági
tevékenységet, és rendelkezik szakirányú végzettséggel. Ez utóbbi hiányában a Kamara
igazolását arról, hogy a vezető tisztségviselő 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
– a szervezet vezető tisztségviselőjének vagy a cégvezetőjének cégszerű írásbeli
nyilatkozatát arról, hogy a szervezet nem rendelkezik az Unió tagállamában, az EGT
szóló megállapodásban részes államban, valamint a nemzetközi szerződés alapján velük
egy tekintet alá eső államban fekvő föld felett használati joggal, és nem különválással,
kiválással, szervezeti formaváltással, egyéb jogutódlás folytán keletkezett.
Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont felett a
kérelmező használati joggal rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a használati jog
megszerzéséről szóló szerződés eredeti példányát, vagy annak közjegyző által hitelesített
másolatát. Ha a megjelölt mezőgazdasági üzemközpont a tanyának minősülő földrészlet, és
a használati jogosultság a tanya egészére terjed ki, a földhasználati jogosultság fennállását a
földhivatal a földhasználati nyilvántartásból ellenőrzi.
Ha a nyilvántartásba vétel iránti kérelemben megjelölt mezőgazdasági üzemközpont felett a
kérelmező tulajdonjoggal, haszonélvezeti joggal, vagy vagyonkezelői joggal rendelkezik, e
jogosultságok fennállását a földhivatal az ingatlan-nyilvántartásból ellenőrzi.
A földhivatal a nyilvántartásba vétel megtörténtét a földhivatal az adatlap másolatának
megküldésével közli a kérelmezővel.
A változások bejelentésével kapcsolatos eljárás
A nyilvántartásba vett földműves, mezőgazdasági termelőszervezet, illetve újonnan alapított
mezőgazdasági termelőszervezet a nyilvántartásban szereplő adataiban utólag bekövetkező
változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a
földhivatalnak.
A nyilvántartásból való törléssel kapcsolatos eljárási szabályok
A földhivatal hivatalból, vagy kérelemre törli a földművest/mezőgazdasági
termelőszervezet/az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet a nyilvántartásból.
Az ügyfélnek a nyilvántartásból való törlés iránti kérelmét nem kell megindokolnia.
A földművesnek a nyilvántartásból való törlését a földműves elhalálozásának a tényére való
hivatkozással bárki kérelmezheti, a halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolásával.
A földhivatal hivatalból törli a nyilvántartásból az érintettet, ha utóbb megállapításra kerül,
hogy
– már a nyilvántartásba vétel időpontjában sem álltak fenn a bejegyzés jogszabályi
feltételei, vagy
– ha az érintett tulajdonjoga, haszonélvezeti joga, vagyonkezelői joga, vagy használati
joga a nyilvántartásban szereplő mezőgazdasági üzemközpont felett megszűnt, kivéve,
ha a földműves 30 napos határidőn belül mezőgazdasági üzemközpontként más
ingatlant jelent be, vagy
– adatváltozás bejelentésének elmulasztására történő hiánypótlási felhívás második
alkalommal történő felszólítás elmulasztásakor
A fentieken túl az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet törölni kell a
nyilvántartásból akkor is, ha a Földforgalmi tv. szerinti földhasználati jogosultságot szerez,
de a jogosultság megszerzése feltételeként vállalt, a mezőgazdasági üzemközpont
létesítésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy teljesíti, de a mezőgazdasági
üzemközpont adatait a határidőben – 15 napon belül – nem jelenti be a földhivatalnak. Ez
esetben az újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetet hivatalból, a földhasználati
szerződés hatálybalépését követő egy év elteltétől számított 45 napon belül kell törölni a
nyilvántartásból.
A kényszerhasznosítóként való jelentkezés tényének bejegyzésére vonatkozó különös
szabályok
A földhivatal által közzétett hirdetményre kényszerhasznosítóként kérelmet előterjesztő
földművesek és mezőgazdasági termelőszervezetek esetében a földhivatal a hirdetmény
határidejének lejártát követően hivatalból jegyzi be a kérelmezők adatlapjaira a
kényszerhasznosítóként jelentkezés tényét.
A nyilvántartásból történő adatszolgáltatás
A földhivatal kérelemre – lekérdezés útján megjelenített – adatlap másolatával teljesíthet
adatszolgáltatást a nyilvántartásból. Az adatlap-másolat típusa lehet teljes másolata, amely a
nyilvántartott és a nyilvántartásból törölt adatokat is tartalmazza, illetve szemle-másolata,
amely csak a nyilvántartott adatokat tartalmazza.
A papír alapú adatlap-másolat szolgáltatása iránti kérelmet a földhivatalok hivatalos
honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.
Valamennyi nyomtatvány az alábbi linken érhető el:
http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kozigazgatasiallamtitkarsag/hirek/foldhivatali-formanyomtatvanyok
A rendelet a 2014. február 25-én lépett hatályba (MK. 26. szám.)
A nyilvántartásba vételi kötelezettség mindazokra is kiterjed, akik az április 30-ig
földhasználati bejelentést kértek, s ott a törvény alapján akkor a szükséges nyilatkozatokat
megtették.
A rendelet elérhetősége:
Magyar Közlöny 26. szám (2014. február 24.)
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

Kamerarendszer kialakítása Hantoson

A Hantos Község Önkormányzata által benyújtott Térfigyelő kamararendszer telepítése Hantos Községben című pályázatban vállalt közrend és közbiztonsági szolgáltatásokhoz való hozzáférést(ügyeleti számot) az alábbiak szerint biztosítom:

Ügyeleti telefonszám: 25/506-000

Hétfő: 8.00-16.30 óra között

Kedd: 8.00-16.30 óra között

Szerda: 8.00-16.30 óra között

Csütörtök: 8.00-16.30 óra között

Péntek: 8.00-14.00 óra között

Szombat: telefonos ügyelet

Vasárnap: telefonos ügyelet

Felnőtt játszótér kialakítása Hantoson

A Hantos Község Önkormányzata által benyújtott Felnőtt játszótér kialakítása Hantos Községben című pályázatban vállalt közrend és közbiztonsági szolgáltatásokhoz való hozzáférést(ügyeleti számot) az alábbiak szerint biztosítom:

Ügyeleti telefonszám: 25/506-000

Hétfő: 8.00-16.30 óra között

Kedd: 8.00-16.30 óra között

Szerda: 8.00-16.30 óra között

Csütörtök: 8.00-16.30 óra között

Péntek: 8.00-14.00 óra között

Szombat: telefonos ügyelet

Vasárnap: telefonos ügyelet

Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfél fogadása

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,
ha

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,
vallási-
vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.

Ott vagyunk a közelében.

Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását
2015. július 1–én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az iskolaudvar felől

2015. július 8–án (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda
(8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.)

2015. július 15–én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az iskolaudvar felől

2015. július 22–én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az iskolaudvar felől

2015. július 29–én (szerda) 12.00 és 16.00 óra között
Ercsi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (díszterem)
(2451 Ercsi, Fő utca 20.)

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

További információ és időpont-egyeztetés a 0620/562-96-19-es telefonszámon!

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése