Április17. 2014 7:27 Hantos  Do

Adóügyek:

Ügyleírás:

ADÓÜGYEK- Általános tudnivalók

Illetékesség

az adózó lakcíme, székhelye, telephelye szerinti jegyző, mint adóhatóság

Szükséges okiratok:

 

Az ügyintéző:

Nagylók Község esetében :  Csikós Zsuzsanna adóügyi ügyintéző

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel. : 06(25)507-350, fax: 06(25)507-311, e-mail: pmhivatal@nagylok.hu

Hantos község esetében: Juhász Ilona adóügyi  ügyintéző

2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel./Fax: 06(25)506-000, e-mail: phhantos@ invitel.hu

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

A kérelmet postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani.

-  postai úton:  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal   székhelyén:

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal   Hantosi Kirendeltségén

2434 Hantos, Nagylóki út 3.

-    személyesen: ügyfélfogadási időben:  

Hétfő: 8.00-12.00

Kedd: 8.00-12.00

Szerda: 8.00-12.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-12.00

 

Ügyintézés határideje és díja

Az ügyintézési határidő 30 nap, amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg. Adóigazolási ügyekben 8 nap.

Az egyes eljárásokhoz kapcsolódó illetékfizetési kötelezettség

Az adóhatóságnál kezdeményezett első fokú eljárás illetékmentes, kivéve a méltányossági eljárást, a fizetési könnyítésre (halasztás, részletfizetés) irányuló eljárást, melyek eljárási költsége 3.000.-Ft.

 

 A kérelemhez csatolni kell a kitöltött adatlapot (és annak kért mellékleteit) valamint az eljárási illeték megfizetéséről szóló bizonylat másolatát. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény (Itv.) kimondja, hogy ha egy beadványban több kérelmet nyújtanak be (több eljárást kell a közigazgatási szervnek indítania), akkor az eljárási illetéket kérelmenként (eljárásonként) kell megfizetni. 

Az adóigazolás kiadása szintén illetékköteles, ennek mértéke 3.000.-Ft. Az adóigazolás kérhető személyesen, vagy levélben is, az eljárási illeték befizetésének igazolásával  ( kérelem nyomtatvány)
Az eljárási illeték befizetés történhet készpénzátutalási megbízáson (ügyfélszolgálat 27-es ablaknál kérhető hozzá bizonylat), vagy átutalással is teljesíthető a  Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal   államigazgatási eljárási illeték számú számlájára. 

Kapcsolódó letölthető dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

Méltányossági kérelem (cégeknek)

Méltányossági kérelem ( egyéni vállalkozó)

Méltányossági kérelem ( magánszemély)
Kérelem adóigazolás kiadása iránt
Bejelentés légrugós járművek csökkentett adófizetéséhez
Adó- és értékbizonyítvány kérelem

2013 évre iparűzési adó változás bejelentés Hantos 2013.04..doc

2013 2012 évre iparűzési adó bevallás 2013.04.  Hantos.doc

2013 évre iparűzési adó bevallás Hantos 2014.04.

2014 évi iparűzési adó bevallási nyomtatvány

2015 évi iparűzési adó bevallási nyomtatvány

 iparűzési adó bejelentkezés ,változás bejelentés nyomtatvány

Az alkalmazott jogszabályok:

 

Egyéb fontos tudnivalók

 Felhívom a figyelmét, hogy:
„Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell.” /Avtv. 3.§ (6) bek./
Az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy jogosult az adózásra vonatkozó iratok megismerésére. Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet vagy kérhet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

Az iratbetekintési jog korlátozott, nem tekinthet bele az adózó az adóhatóság illetőleg a felettes szerv döntés-előkészítéssel összefüggő belső levelezésébe, a határozat (végzés) tervezetébe. Adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre.

Adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében köteles jogszabályban vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben előírt:

- bejelentésre, nyilatkozattételre,
- adó megállapításra,
- bevallásra,
- adófizetésre és adóelőleg fizetésére,
- bizonylat kiállítására és megőrzésére,
- nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre),
- adatszolgáltatásra,
- adólevonásra, adóbeszedésre,
- pénzforgalmi számlanyitásra.

 

 

 

Február . 2013 7:27 AM Posted by Do

Hantos Községi  Önkormányzat
2434 Hantos Nagylóki út 3.
 tel/fax: 25/506000
 e-mail: phhantos@invitel.hu
 Látogatók: