Junus 6. 2013 7:27  Gálné Papp Erika

Hantos Községi Önkormányzat hatályos rendeletei:

Hantos Községi Önkormányzat Hatályos rendeleteinek nyilvántartása

Az üzletek éjszakai nyitvatartásának korlátozásáról és az azzal összefüggő felügyeleti díjról
A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet

Közművelődési rendelet

Államháztartáson kívüli forrás átadásáról átvételéről szóló rendelet

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről

HULLADÉK GAZDÁLKODÁSI TERV

A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRól

Hantos Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hantos Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról

A helyi iparűzési adóról(hatályos:2015.12.31.-ig)

A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről

A  magánszemélyek helyi kommunális adójáról(hatályos:2015.12.31-ig)

 

Az ivóvíz díjának megállapításáról

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

A közterületek használatáról

AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL

A temetők rendjéről és a temetkezésről

Pro Civitate Hantos” kitüntetés alapításáról

Az Önkormányzat vagyonáról

Pénzbeli es természetbeli szociális ellátásokról szóló rendelet

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL


Költségvetési rendelet 2014  módosításokkal egységes szerkezetbe elfogadott.pdf

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Az egészségügyi alpellátás körzeteiről

A kozteruletek elnevezeserol, hazszamok elrendeleserol.

A helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló rendelet

A közterületek filmforgatási célú használatáról

A kiadások készpénzben történő teljesítési szabályairól

A helyi adókról

A kötelező adatkezelés szabályairól

Az önkormányzat 2015 évi költségvetésének módosításáról

Az Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről

Az avar égetés szabályairól

az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról

Az önkormányzat 2015 évi költségvetése teljesítéséről szóló rendelet

Február . 2013 7:27 AM Posted by Do

Hantos Községi  Önkormányzat
2434 Hantos Nagylóki út 3.
 tel/fax: 25/506000
 e-mail: phhantos@invitel.hu
 Látogatók: