szeptember 17. 2015 7:27 Hantos 

gondozónői álláshirdetés a Hantosi Óvodánál

óvodapedagógusi álláshirdetés  a Hantosi Óvodánál

Hirdetmény körzeti erdö tervezés előzetes tárgyalásáról

Vadászterületek közzététele

Hirdetmény: vadászterület határai vonatkozóajánlások és térképek:

405150_attekinto.pdf  

Ajanlas405150.pdf

406260_attekinto.pdf

Ajanlas406260.pdf

405060_attekinto.pdf

Ajanlas405060.pdf

Tajekoztatas_hatosagi_ajanlasrol.pdf
telepules_vadaszterulet.xls

Óvodapegagógus  állás pályázat

Páyázati felhívás civil szervezet részére 2016

Hantos_Kozseg_BURSA_B_tipusu_palyazat_2015.pdf
Hantos_Kozseg_BURSA_A_tipusu_palyazat_2015.pdf

HIRDETMÉNY- óvodai beiratkozás 2015/2016.pdf

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

                           
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2434, Hantos Köztársaság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok: A rábízott gyermekek nevelése és fejlesztése, a legjobb tudásának megfelelően minden területre kiterjedően. A köznevelési törvényben meghatározott országos és helyi pedagógiai program ismerete alapján, önálló és felelősségteljes munkavégzés. Óvoda-bölcsődei csoportba integrált 2 éves kort betöltött gyermekek szakszerű gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésük segítése az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembevételével.

 A munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§        Főiskola, óvodapedagógusi diploma,

§  Legalább 60 órás tanfolyam megléte 2-3 éves korúak neveléséhez

§  Büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

§  Egészségügyi alkalmasság,

§  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§         Óvónői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

§  B kategóriás jogosítvány

§  Pályázatírói gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

§  Kiváló szintű gyermekszeretet, empátia, önálló munkavégzés

§  Jó szintű csapat munka, megbízhatóság, kreativitás, jó kommunikációs készség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány!

§  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Varjas Krisztina nyújt, a 06-25/488-823-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§  Postai úton, a pályázatnak a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde címére történő megküldésével. (2434 Hantos Köztársaság tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 44./2015., valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus

                                                                       vagy

§  Személyesen: Horváthné Varjas Krisztina 2434 Hantos Köztársaság tér 1.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Írásos anyag áttekintése, az érvényes pályázók (akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják) személyes meghallgatása után az óvodavezető dönt.

Elbírálást követően a döntésről minden pályázó írásos értesítést kap.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati bérlakás igényelhető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§    Hantos község honlapja – 2015. május 29.

 

§  Hantos Község hirdetőtáblái -2015. május 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:2015. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde


Bölcsődei gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű, - helyettesítés céljából, gyermekgondozás céljából, GYED/ GYES- idejére- közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2434, Hantos Köztársaság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvoda-bölcsődei csoportba integrált 2 éves kort betöltött gyermekek szakszerű gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésük segítése az életkori és az egyéni sajátosságok figyelembevételével. A gyermekek egészségügyi állapotának és fejlődésének folyamatos nyomon követése.

A munkáltató 3 hónapos próbaidőt köt ki.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§  Középiskola/gimnázium.

§  Csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy
bölcsődei szakgondozó (OKJ), vagy
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), vagy
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), vagy
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
vagy csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ), vagy
kisgyermekgondozó, - nevelői (OKJ),

vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy, gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)

– [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ) képesítéssel rendelkező személy esetén]

§  Büntetlen előéletű, tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

 

§  Egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány!

§  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§  Bölcsődei gyakorlat, 1-3 év szakmai tapasztalat

§  Kiváló szintű empatikus készség, türelem

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Varjas Krisztina nyújt, a 06-25/488-823-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§  Postai úton, a pályázatnak a Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde címére történő megküldésével. (2434 Hantos Köztársaság tér 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 43./2015., valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei gondozó

                                                                       vagy

§  Személyesen: Horváthné Varjas Krisztina, 2434 Hantos Köztársaság tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Írásos anyag áttekintése, az érvényes pályázók (akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják) személyes meghallgatása után az óvodavezető dönt.

Elbírálást követően a döntésről minden pályázó írásos értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§  Hantos Község honlapja – 2015. május 29.

 

§  Hantos Község hirdetőtáblái -2015. május 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Tájékoztatók :

                     


Felhívás!

Megalakult a Hantosi  Települési Értéktár Bizottság, várjuk a hantosi lakosok javaslatait! A Hantosi Települési Értéktár Bizottság az alábbi felhívás közzétételével kéri a hantosi  polgárokat, civil és társadalmi szervezeteket, intézményeket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat terjesszék a bizottság elé. A bizottság örömmel fogad minden ötletet, elképzelést, és köszönettel fogadja a hantosi lakosság támogató együttműködését.

A Hantosi  Települési Értéktár Bizottság munkáját a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján végzi, melynek fő célja a magyar nemzeti értékek, és ezen belül a hungarikumok összegyűjtése, védelme, támogatása és megismertetése, ezzel is erősítve a nemzeti tudatot és gazdaságot. A törvény elfogadásával párhuzamosan országos, megyei és helyi szinten is szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését, megőrzését szolgálja. A települési értéktárak – így a Hantosi Értéktár is – a nemzeti értékpiramis első lépcsőfokát alkotják. A Hantosi Értéktár a települési területén fellelhető nemzeti értékeket tartalmazó gyűjtemény lesz. A falu közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét a Hantosi  Értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a  letölthető/átvehető adatlap kitöltésével, aláírásával és visszaküldésével.

A javaslatot elektronikusan, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a Kultúrházba vagy a Hivatalba (2434 Hantos, Nagylóki út 3.) polgármester úrhoz címezve, a phhantos1@gmail.com e-mail címre eljuttatva.

Kérjük ,hogy a javaslataikat: 2014. március 30. napja 16 óráig adják le.

A benyújtáshoz szükséges nyomtatvány letölthető a www.hantos.hu honlapon a Hirdetmények cím alatt, illetve átvehető a  Hivatalban . 

Az Hantosi Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatok értékelését követően dönt az Értéktárba történő felvételről, vagy a felvétel elutasításáról. A település helyi jelentőséget meghaladó értékei a megyei értéktárakba, majd a Magyar Értéktárba juthatnak el. A Magyar Értéktárban nyilvántartott országos, vagy nemzetközi jelentőségű, a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság választja ki a hungarikumokat, melyek a Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.

A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták.

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra.

c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás.

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek.

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények.

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek.

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátóipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

i) átfogó hantosi érték, mely az előző pontokban feltüntetett területek közül egyszerre többhöz, vagy éppen egyikhez sem sorolható, vagy felülemelkedik azokon.

Hantos, 2014. január 15.

 

                                                                                            Gyömörei Barnáné

 a Hantosi  Települési Értéktár Bizottság Elnöke


Hantosi Települési Értéktár Bizottság kérdőív.doc letöltése
Február . 2013 7:27 AM Posted by Do

Hantos Községi  Önkormányzat
2434 Hantos Nagylóki út 3.
 tel/fax: 25/506000
 e-mail: phhantos@invitel.hu
 Látogatók: