Február1. 2013 7:27  Do

Szeretettel köszöntjük községünk honlapján!

A 983 főt számláló Hantos Fejér megye déli részén, Székesfehérvártól 35, az M7-es autópályától 30 km-re található. Megközelítése  az M7-esről letérve a 62. számú főútról Seregélyes településtől déli irányban, a Dunaföldvár felé tartó úton lehetséges.

Hantos és környéke már ősidők óta lakott hely volt. Területén kő-kori, római kori leletek kerültek felszínre. A Hantos név, mint ősi személynév már 1211-ben felbukkan. A település neve a 15. században mint Hantosegyháza tűnik fel, ami azt bizonyítja, hogy ekkor már egyháza is volt. A település a török idők előtt a Hantosszéki kun kapitányság központja volt.

1526 -ban a települést a törökök elpusztították, sokáig lakatlan maradt. 1649-ben Csajágy Gergely a birtokosa. 1660-tól több nemes család (Fiáth, Nagy, Batthyány, Zichy, Sennyey, stb) is birtokosa volt. A XVIII. század-ban mint két különálló település (Kis- és Nagyhantos) van feltüntetve. Ezek egyesüléséből született az 20. században a jelenlegi Hantos.

A rendszerváltást követően a község sokat fejlődött, és mai is folyamatos bővülés, újjászületés jellemzi.
A természet adományai, a   Mezőföld kies látványa, gazdag állat- és növényvilága vonzza a szabadba vágyó turistákat, és természetbarátokat. Hantos látványosságait, építészeti, valamint természeti értékeit ajánljuk minden érdeklődő figyelmébe.

Várjuk az ide érkezőket, akár gazdasági, akár kulturális céllal, vagy egyszerűen kirándulni, kikapcsolódni érkeznek hozzánk.!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Magyarország köztársasági elnöke kitűzte a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának időpontját.

A szavazás napja: 2014. október 12.

 

2014. október 12-én Magyarországon egy napon két választás kerül lebonyolításra: a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása.

Az átjelentkezéssel és a mozgóurna igényléssel kapcsolatos kérelmek a nemzetiségi választópolgárok esetében mindkét választásra automatikusan vonatkoznak, ezért nem kell választásonként külön-külön kérelmet benyújtaniuk.

 

Értesítés a névjegyzékbe történő felvételről

A választópolgároknak augusztus 25-éig kell megkapniuk a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítést, az augusztus 15-ei névjegyzéki állapotnak megfelelően. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében az önkormányzati választás kitűzéséről és arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben. Az értesítőket a Magyar Posta kézbesíti.

Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor az állandó lakóhelye szerinti helyi választási irodához - a helyi jegyzőhöz - fordulhat, aki új értesítőt állít ki. Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak az érintett nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza.

A korábbi évektől eltérően az értesítő - a visszaélések elkerülése érdekében - nem tartalmazza a választópolgár személyi azonosítóját. Az értesítő tartalmazza a szavazás helyét, idejét és azt is, hogy a szavazókör akadálymentes-e.

Hantoson  és Nagylókon is    szavazókörök  akadálymentesek.

A választópolgárok az értesítőn szereplő adataikkal ajánlhatnak érvényesen képviselő- és polgármester-jelöltet.

Azoknak, akik még nem nagykorúak, de az októberi önkormányzati választásig betöltik 18. életévüket, ugyancsak augusztus 25-éig kell megkapniuk az értesítőt.

Átjelentkezéssel szavazás

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérheti, hogy

- a lakóhelye szerinti szavazókör helyett a tartózkodási helye szerinti szavazókörben adhassa le szavazatát;

- korábbi átjelentkezési kérelmét visszavonva, a lakóhelye szerinti szavazókörben adhassa le szavazatát.

 Az átjelentkezési kérelemnek október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. Átjelentkezési kérelmet csak az a választópolgár nyújthat be, aki legkésőbb június 23-ig létesítette a tartózkodási helyét, és legalább október 12-ig ott tartózkodik.

A kérelem benyújtható on-line a Nemzeti Választási Iroda honlapján az alábbi linken:  http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html illetve a  kérelem benyújtható levélben vagy személyesen is, a http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html  linken található    formanyomtatvány kitöltésével, a lakóhely szerinti helyi választási irodánál.

Papír alapú  formanyomtatvány igényelhető ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Irodában:is :

 a Nagylóki Közös Önkormányzat8i Hivatalban ( 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.) illetve a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantoi Kirendeltségén ( 2434 Hantos, Nagylóki út 3.) is.

 

Ajánlás, ajánlásszámok

Idén már öt évre választjuk a helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket. Így "eltolódik" az országgyűlési választáshoz képest az önkormányzati: a parlamenti választásokat továbbra is négyévente tartják, az önkormányzati választásokat pedig - az európai parlamenti választással egy évben - ötévente.

A választópolgárok több jelöltet is ajánlhatnak, de minden jelöltet csak egyszer.

A jelöltek ajánlóíveken gyűjthetik az ajánlásokat, az ajánlóíveket a választási irodák bocsátják az indulni szándékozók rendelkezésére. A választási irodák legkorábban augusztus 25-én adhatják át az igénylőknek az ajánlások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket.

A jelölteknek a korábbinál egy héttel kevesebb idejük lesz az ajánlásokat összegyűjteni: augusztus 25-étől két héten át, szeptember 8-áig lehet ajánlásokat gyűjteni és a jelölteket bejelenteni a választási bizottságoknál.

Változnak a jelöltséghez szükséges ajánlásszámok is. A szükséges ajánlások számát augusztus 18-án állapítja meg a helyi választási iroda vezetője, az augusztus 15-én a központi névjegyzékben szereplők száma alapján.

Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3 százaléka jelöltnek ajánlott.

Képviselőjelöltté váláshoz pedig a választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlása szükséges.

A képviselőjelöltek és a polgármesterjelöltek szeptember 8-án 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A határidőig vissza nem vitt ajánlóívek miatt a választási bizottságok - az országgyűlési és az európai parlamenti választáshoz hasonlóan - bírságot szabnak ki, de ennek összege ívenként - a korábbi választásokon alkalmazott 50 750 forint helyett - 10 ezer forint lesz.

A választópolgárok ajánlásainak ellenőrzésére négy napjuk lesz a választási irodáknak.

A helyi választási bizottság a jelöltek bejelentésére rendelékezésre álló határidő - szeptember 8-án 16 óra - lejárta után sorsolja ki, hogy a szavazólapokon a jelöltek milyen sorrendben szerepelnek.

 

Mozgóurna iránti kérelem

A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmezheti, hogy a választási iroda

- szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson lakcímére (lakóhelyére, lakóhely hiányában, illetve átjelentkezést követően tartózkodási helyére), vagy a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő, általa megjelölt egyéb címre;

- a korábbi kérelmében megjelölttől eltérő, de a lakcíme szerinti szavazókör területén lévő címre biztosítsa a mozgóurna kivitelét;

- törölje mozgóurna iránti igényét, mert a lakcíme szerinti szavazókör szavazóhelyiségében szeretné leadni szavazatát.

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének október 10-én 16 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához vagy a szavazás napján 15 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.

A kérelem benyújtható on-line a Nemzeti Választási Iroda honlapján az alábbi linken:  http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html illetve a  kérelem benyújtható levélben vagy személyesen is, a http://valasztas.hu/hu/onkval2014/index.html  linken található    formanyomtatvány kitöltésével, a lakóhely szerinti helyi választási irodánál.

 Papír alapú  formanyomtatvány igényelhető ügyfélfogadási időben a Helyi Választási Irodában:is :

 a Nagylóki Közös Önkormányzat8i Hivatalban ( 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.) illetve a Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantoi Kirendeltségén ( 2434 Hantos, Nagylóki út 3.) is.

 

 

Választási kampány

A választási kampány augusztus 23-tól október 12-én 19 óráig tart, a szavazás napján nem tartható választási gyűlés, nem lehet politikai reklámot közzétenni, és az exit poll eredménye is csak 19 óra után hozható nyilvánosságra.

 

A helyi választási bizottság választott és megbízott tagjai

Miniszteri rendelet rögzíti, hogy a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait a képviselő-testületnek augusztus 31-én 16 óráig kell megválasztania, a helyi választási iroda vezetője (jegyző) javaslatára, egy szavazattal.

A választási bizottságok megbízott tagjait szeptember 26-án 16 óráig lehet bejelenteni.

A Nemzeti Választási Iroda internetes oldala

Elindult a Nemzeti Választási Iroda új, az önkormányzati választás információival feltöltött internetes oldala. A www.valasztas.hu oldalon megjelentek a választás lebonyolítását meghatározó jogszabályok szövegei, így többek között az alaptörvény, a választási eljárásról szóló törvény, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló jogszabály.

 

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei

Helyi Választási Iroda vezetője: Gálné Papp Erika jegyző

Nagylóki Közös  Önkormányzati Hivatal

2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. Tel: 06(25)507-350 Fax: 06(25)507-311 , e-mail: pmhivatal@nagylok.hu

Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltsége

2434 Hantos, Nagylóki út 3. Tel: 06(25)506-000 Fax: 06(25)506-000 , e-mail: phhantos@invitel.hu

 

                                                                                Gálné Papp Erika

                                                                       Helyi Választási Iroda Vezetője

A Képviselő-testület döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

 Hantos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 2013. október 10-én hozott Képviselő-testületi határozat alapján kiírja a 2014. évre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A részletek a Hirdetmények, pályázatok, felhívások fülre kattintva olvashatók

Július 27... 2013 7:27 AM Posted by Do

KEDVES HANTOSIAK!!!                                                                                                             Elmondani sem tudom,hogy mennyire örülök!Olyan dolog történt tegnap,amire még álmomban sem mertem volna gondolni!                                                                                                    Az elmúlt hetekben,sőt hónapban,nem kevés küzdelemben volt részünk,kicsiny falunk általános iskolája miatt. Voltak napok,mikor már azt éreztük,"szélmalomharc",amit vívunk,mert túl kicsik vagyunk az új törvényekhez és ahhoz,hogy elérjük a céljainkat.                                                                Mi is volt a célunk tulajdonképpen?                                                                 Elsődlegesen az,hogy a kis falunk ne maradjon iskola nélkül. Szomorúan,de tudomásul vettük,hogy az 5.-6.osztálynak mennie kell. Elkeseredésemben egy őszinte levelet írtam,amelyben kiírtam magamból az összes feszültségemet az iskolánk tönkremenetelével kapcsolatban. Ezt a levelet elküldtük a Fejér Megyei Hírlapnak,ahol meg is jelent egy cikk az iskolánkról(június 15.-én szombaton) .                        

 Ezt a levelet körbevittük a faluban és aláírásokat gyűjtöttünk,hogy maradhasson itt iskola,legalább az alsó tagozat 4.osztályig.Mint már mondtam, a felső tagozat elvesztésébe (szinte teljesen) beletörődtünk.  Összegyűlt 432 db aláírás(csak a 18 év felettiekkel írattuk alá,meg akiket otthon találtunk). Az aláírásokat lemásoltuk és 2 helyre küldtük el: egyet a KLIK- vezetőjének (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ,így hívják az új intézményt,amelyik az iskolákkal foglalkozik.)                  

A másik ember Varga Gábor Képviselő úr volt,akinek el lett küldve a sok aláírás...                           A KLIK vezetőjétől tegnap,július 26,-án kaptunk egy levelet,melyben olyan pozitív választ kaptunk,hogy MARAD AZ 5.-6. OSZTÁLY IS ITT HANTOSON!!!!!                            

Annyira örülök,és gondolom,velem együtt a többi szülő is!                                                         SZERETNÉK EZÚTON KÖSZÖNETET MONDANI AZOKNAK, AKIK EBBEN SEGÍTETTEK NEKÜNK!!!!                                                                                                    

        KÖSZÖNET ILLETI:                -KLÉZLI GÁBORNÉT  

                                                    -BEREI ZSOLTNÉT  

                                                    -RAUFNÉ KRISZTIT          

                                                    -SZILI IMRÉNÉT    

                                                    -VASSNÉ HANGYÁL NOÉMIT

                                       -ÚJFALUSINÉ KATIT      

                                       -PÁHINÉ SZENTGYÖRGYI CSILLÁT          

                                       -LÉHNER ZSUZSÁT              

                                       -BORBÉLY ÁGNEST                                                          -VÉGÜL,DE NEM UTOLSÓ SORBAN SIPOSNÉ TAKÁCS TÜNDÉT ÉS ÁCS SÁNDORNÉ ÉVA NÉNIT.                                                                                              

   KÖSZÖNJÜK!!!                                                                                                   KÖSZÖNET AZ ÖSSZES HANTOSI EMBERNEK,AKI ALÁÍRÁSÁVAL AZ ISKOLÁNK MEGMENTÉSÉT SEGÍTETTE!!!!                                                                          

Ebből a tanulság az,hogyha összefogunk,együtt-közös erővel szinte bármire képesek leszünk!                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Üdvözlettel,             LÉHNER BALÁZSNÉ ANITA                                            Hantos,2013.július 27.

 Itt olvashatják a Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ a Szülői Munkaközösségnek írt válaszát :                        KLIK válaszlevél

A FEJÉR MEGYEI HÍRLAPNAK ÍRT LEVÉL:

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Léhner Balázsné vagyok Hantosról, 6 iskoláskorú gyermeket nevelő anya, aki most mélységesen fel van háborodva! Kérem, ha egy mód van rá, jelentessék meg az írásomat, mert amilyen dolgok most történnek a falunkban, az sok ember életét befolyásolja!

Hantoson élek, kb. 10 éve költöztem ide. Ez egy kicsi falu, 1000 főnél kevesebb lélekkel. Évek óta küzdelem van az iskoláért, pár éve elvitték innen a 7. -8. osztályt, abba még belenyugodtunk, mert a 12 és 13 éves gyermeket kicsit nyugodtabb szívvel engedem el busszal reggelente a szomszédos, innen 8 km-rel levő mezőfalvi iskolába. Ebben az évben már szeptemberben ott lógott a lángpallos az 5.-6. osztályunk felett. Egész évben ezen kellett izgulni az összes szülőnek, aki úgy érzi, hogy 10-11 éves gyermekét jobban szeretné maga mellett tudni. Jobban örülne, ha a gyermeke gyalogosan vagy biciklivel járna el nap, mint nap iskolába, mert még nem tartjuk őket olyan „nagynak”, hogy minden holmijukra maguk vigyázzanak és nem szeretnénk azzal az aggódó szívvel nap, mint nap megküzdeni, hogy vajon hazaér –e a gyermekünk, vajon át ment – e az úton és vissza is tér délután. A mi kis, csodálatos iskolánk 42 kisdiákkal nagyon szépen működik. Szeretjük a kis létszámú osztályokat, a tanító néniket, akik jól ismerik a gyermekeinket! Ebben a tanévben szinte havonta vagy inkább hetente változott az 5. osztály és a 6. sorsa, egyszer úgy volt, hogy megy, majd úgy, hogy marad, aztán megint úgy, hogy megy. A tankerületi vezető a legutolsó ígéretében azt mondta a nyugtalan szülőknek, hogy nem nyúlnak a felsőhöz és minden marad a régi felállás szerint. Szerintem jogosan vagyunk nyugtalanok, ha az ország a pénzek megtakarítása miatt tönkreteszi az életünket. Tönkreteszi az iskolánkat és ez által tönkre megy a falu is, mert ha már nem lesz iskolánk, akkor nagy lesz a baj! Mert ha nincs iskola, nincs munka itt, akkor az a kevés szülő, akinek iskoláskorú gyermeke van vagy lesz, lehet, hogy elmegy innen és új lakosok sem szívesen jönnek ide, nem beszélve arról, hogy a friss házasok sem szívesen vállalnak ide gyermekeket, ha itt nincsen iskola. Azért mondom ezeket, mert a tegnapi fórumon bejelentették nekünk nem kevés meglepetést okozva, sőt hideg zuhanyként ért sokakat, hogy az ígéret ellenére az 5.-6.-nak már mindenképpen mennie kell, de az 1.-4. maradhat, egy a múlt századot idéző osztályban. Ez azt jelenti, hogy 1.-4.-ig egy, összevont osztályban fognak tanulni a gyermekeink. „A hölgy (a tankerület vezetője)”, aki az előző ígéretet adta, hogy nem nyúlnak a felsőhöz, és az iskolánk marad, már lemondott posztjáról. Megbízott helyettese pedig nem mondott rá semmit, csak azt, hogy lesz majd egy „csodálatos” alsó tagozatunk, amire lehet majd építeni, ha majd több lesz a gyerek és, hogy tegyünk rendet a hantosiak fejében és, hogy a törvényt be kell tartani. Könyörgöm, milyen törvény az, hogy megnyirbálják a jogait az ember gyerekének, ha az falun marad, és ott kíván boldogulni. Ha azt nézzük, hogy nagyjaink, mint Illyés Gyula, Móra Ferenc és még sorolhatnám, ők is mind falusi iskolába jártak, és mégis letettek valamit az ország asztalára. Ennek a kis iskolának is rengeteg szép eredménye van, attól, még hogy egy kis, falusi iskoláról beszélünk. Orvosok, tanítók, mérnökök, védőnők és még sorolhatnám, kerültek ki ebből az iskolából, amely az alapokat nyújtotta nekik. Most is rengeteg, nagyon szép verseny eredményünk van, szavalóverseny, sportverseny, rajzverseny, műveltségi vetélkedő, matematika verseny…stb. Valamint Magyarország legsportosabb települése voltunk 2010-ben és 2011-ben is. Azóta is az első három hely egyikének tulajdonosai vagyunk.  Most úgy érzem, hogy a falusi gyerekek nem annyira fontosak az ország törvényhozóinak, mert akik ilyen embertelen törvényeket hoznak „ott fenn”, azoknak vagy magániskolában tanulnak a gyermekeik, vagy nincs gyermekük. Abban is biztos vagyok, hogy nem szívesen járatnák, a kis elsősüket egy 1.-4.-ig összevont osztályba. Ez a háború körüli időszakban bevett szokás volt, de most már nem olyan időket írunk, és nem olyanok a tanítási módszerek, a követelmények és a gyermekek sem, és a tanítók jogai is teljesen mások. Levelem célja az, hogyha ezt a cikket, vagy levelet olyanok olvassák, akik tudnak ebben segíteni nekünk, álljanak mellénk! Hisszük, hogy vannak ilyen emberek! NEM PÉNZT KÉRÜNK! Van iskolánk és van ígéretünk a helyi önkormányzattól arra, hogy finanszíroznának még egy tanítói állást, itt az iskolában, ha a tankerület nem fizetné azt, de engedélyt kapnánk arra, hogy külön tanárral tanulnának a gyermekeink. Nekünk itt arra van szükségünk, hogy ne ilyen összevont osztályba járassuk a kis elsőseinket, hanem lehessen nekik is 45 perces „igazi” órájuk, ITT HELYBEN! Attól, hogy falun élünk és nincs arra pénzünk, hogy elvigyük őket egy nagyvárosba, vagy akár a környező települések nagyobb iskolájába autóval vagy busszal nap, mint nap, még lehet joguk a mi kisgyermekünknek a jó minőségű oktatáshoz itt helyben. Azt gondolom, hogy nem kell „leírni” bennünket, mondván, hogy jó nekünk az 1.-4. –ig összevont osztály. „Falura jó az”!? Köszönjük! Vagy marad az egész napos aggódás, hogy vajon az idegen iskolába, oda érnek –e vagy sem, hazahozza – e a sapkáját, pulóverét ...stb vagy nem. Ha nem, meg lesz –e holnap vagy sem, megverik – e ott a nagyok vagy sem, felszáll – e a buszra egyáltalán, és az úton átkelés előtt körülnéz – e a gyermekünk. Nem beszélve arról, hogy itthon meleg étel várná őket, ha hazajönnének, de mivel a következő tanévtől egész nap ott kell maradniuk, ezért kénytelen leszek befizetni őket menzára, ami nem is olyan kis pénz 6 gyermekre felszorozva, még ha csak a felét is kell kifizetnem. Minimum 30.000 forint havonta, (mert az én férjem dolgozik, három műszakban egy gyárban ás nem kapunk gyermekvédelmi támogatást és ingyenes ebédet a gyermekeinknek). Nekem ez azt sugallja, hogy mivel falun élek, nincs jogom az ingyenes iskolai tanításra, nem vagyok olyan fontos, mint egy városi szülő, mert a gyermekem nem jogosult az ingyenes iskolába járásra. Helyette fizethetek napközit, utazást, étkezést ..stb. Mindenkinek alanyi jogon kellene járnia, hogy helyben ingyenesen taníttathassa az általános iskoláskorú gyermekét és a falusi gyermekeknek is ugyanolyan fontosnak kellene lenniük a törvényhozóink szemében, mint a városi vagy nagyobb települések gyermekeinek. Nincs igazam? Vagy talán tévedek? Gondolják át azok, akik ilyen embertelen és empátiát nélkülöző törvényeket hoznak, akik megnehezítik a kis falvakban élők életét „a furcsa” törvényeikkel.

Nincs rá pénz? Mire van!? Tűzijátékra van, több millió? Könyörgöm, az fontosabb, mint egy gyermek oktatása? Sportpályákra, meg minden ilyesmire van!? Hát ez abszurdum! Én szeretném, ha újra gondolnák ezt a törvényt és maradhatna Hantoson az iskola és a többi kis településen is, normális körülmények között. Valamint nem diszkriminálnák az embert azért, mert falun lakik és szeretne is továbbra is boldogulni a családjával együtt. Olyan nagy kérés ez? Kérem, gondolják át és álljon mellénk az, akinek ez az ügy fontos! Szülőtársaim nevében biztosan állíthatom, hogy minden követ meg fogunk mozgatni ez ügyben!

 

 

Tisztelt Szerkesztőség!

Kérem, jelentessék meg ezt a cikket a Fejér Megyei Hírlapban, nagyon fontos, hátha tudnak segíteni ezzel Önök is!

 

Előre is köszönöm a segítséget, kicsiny falunk, Hantos nevében!

 

2013. június 13.                                                                     Tisztelettel: Léhner Balázsné

Kapcsolata honlap szerkesztőivel: Do

Sárbogárdi Járási Hivatallal kapcsolatos tájékoztató

Hantos Községi  Önkormányzat
2434 Hantos Nagylóki út 3.
 tel/fax: 25/506000
 e-mail: phhantos@invitel.hu
 Látogatók: