Óvódavezetői pályázat kiírás

Hantos Községi Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. október 1. – 2024. augusztus 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2434 Hantos, Köztársaság tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakmai vezetése, szakszerű törvényes működtetése, pedagógiai munka szervezése, irányítása, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósításának biztosítása, munkáltatói, vezetői jogkörök gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartó önkormányzattal, egyéb intézményekkel, az intézményi költségvetés betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola,

•         Nkt. 67. § (1) bek. c) pontja vagy 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. szerinti – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § szerint óvodapedagógus végzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, és legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; VAGY a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,

•         valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész 2/B. pontja szerinti képesítés és szakképesítés

•         1.) csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy

•         2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),

•         b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),

•         c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),

•         d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),

•         e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ),

•         f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),

•         g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy) és legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

•         az intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás,

•         magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

•         20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 179.§ (3) bekezdésében előírt szakképzettség

•         büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

•         vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         szakmai életrajz,

•         az intézmény vezetésre vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 3 példányban,

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,

•         pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat (oklevél, leckekönyv) másolata,

•         közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

•         szakmai gyakorlatról szóló hiteles igazolás,

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

•         nyilatkozat, hogy hozzájárul a jogszabályban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez,

•         nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételt vállalja,

•         amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fischer József nyújt, a 06(25)506-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Hantos Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2434 Hantos, Nagylóki út 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/890/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Hantosi Gesztenyés Kert Óvoda-Mini Bölcsőde, Konyha intézményvezetői (magasabb vezető).

•         Személyesen: Fischer József, Fejér megye, 2434 Hantos, Nagylóki út 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a „nemzeti köznevelésről” szóló 2011. évi CXC. tv.-ben és a „nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények nyelvhasználatáról” szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189.§-191.§-ában s a 326/2013.(VIII.30.) Korm. r. 23.§-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus vagy kisgyermeknevelő munkakörre szól.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Oktatási és Kulturális Közlöny

•         Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal Hantosi Kirendeltségének hirdetőtáblája

•         Hantos Község honlapja: www.hantos.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 30.

 

Csatolmány

A weboldalon cookie-kat ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Adatvédelmi beállítások elmentve!
Adatvédelmi beállítások

Amikor meglátogat egy webhelyet az tárolhat vagy lekérhet információkat a böngészőben, főként sütik formájában. Itt beállíthatja személyes cookie szolgáltatásokat.

Ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy a webhely működjön, és nem kapcsolható ki a rendszerünkben.

Az oldal működtetéséhez az alábbi technikai cookie-ek szükségesek
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Összes tiltása
Összes engedélyezése